Introduction to the Way of Eternal Budo

Introduction to the Way of Eternal Budo DVD

Durata
114 min
Lingua Giapponese
Sottotitoli -
Disco 1 Lato
Formato NTSC
Info DVD All region - Visualizzabile su qualsiasi dispositivo
Autore Vari
Contenuto
Questo DVD contiene alcuni dei migliori filmati mai prodotti in Giappone dei più famosi ed importanti Maestri di Arti Marziali. Vedrete in azione il fondatore dell'Aikido (Morihei Ueshiba), il padre dello Iaido (Hakudo Nakayama), Kyuzo Mifuno 10° Dan di Judo ed allievo personale di Jigoro Kano e molti altri.
Capitoli
- Gozo Shioda (Aikido)
- Kyuzo Mifune (Judo)
- Sikichi Uehara (Motobu Udon Ti)
- Hakudo Nakayama (Iaido)
- Koshiro Tanaka (Fuji Ryu Taijutsu)
- Yao Zong Xun (Yiquan)
- Kenji Shimazu (Yagyu Shingan Ryu)
- Kanae Hirata (Kosen Judo)
- Morihei Ueshiba (Aikido)
- Tessei Takigami (Tennen Rishin Ryu)
- Michio Shimada (Taikiken)
- Hiroshi Kinjo (Karate)
- Kiyoshi Nakamura (Kendo)
- Tamizo Morishige (Hojutsu - gunnery)
- Masaaki Hatsumi (Bujinkan Budo Taijutsu)

€ 44,95

 

 

 

armi abbigliamento dvd

 

Shikomi zue
Togakure Shikomizue
Shirasaya warrior
Nagamaki
Naginata
 

 

Kendo Gi master - Japan made
Kendo Set
Aikido Set
Ninjutsu Set
Hakama
Tabi - Japan made
Obi - Japan made
Geta - Japan made
Zori - Japan made

kimono uomo su misura

 

Introduction to the Way of Eternal Budo
Shinobi - Winds of the 34 Generations
Daito-Ryu Aikijujutsu - What is Aiki?
Yagyu Shingan Ryu
Takamatsu: The Last Real Ninja

 

 

 

sei su Casazen.com

vai  a:  homepage  /  contatti  /  condizioni di vendita  /  aiuto

Acquisti:
la Vita (arredo, abiti, incensi, erotismo...)
la Bellezza (dipinti, kimono preziosi, stampe...)
IL SOGNO (libri, DVD, CD, oggetti stravaganti...)

cultura GIAPPONESE TRADIZIONALE  /  BLOG