SHIKOMI ZUE

               

 

Acciaio
AISI 1060 ad alto tenore di carbonio
Nagasa 59 Cm. - 61 Cm. con Habaki
Hamon Stile "Notare"
Sori -
Tsuka 30 Cm.
Bohi -
Saya 70 Cm. 
Peso 960 Gr. con Saya - 780 Gr. senza Saya
100

 


armi abbigliamento dvd

 

Shikomi zue
Togakure Shikomizue
Shirasaya warrior
Nagamaki
Naginata
 

 

Kendo Gi master - Japan made
Kendo Set
Aikido Set
Ninjutsu Set
Hakama
Tabi - Japan made
Obi - Japan made
Geta - Japan made
Zori - Japan made

kimono uomo su misura

 

Introduction to the Way of Eternal Budo
Shinobi - Winds of the 34 Generations
Daito-Ryu Aikijujutsu - What is Aiki?
Yagyu Shingan Ryu
Takamatsu: The Last Real Ninja

 

 

 

sei su Casazen.com

vai  a:  homepage  /  contatti  /  condizioni di vendita  /  aiuto

Acquisti:
la Vita (arredo, abiti, incensi, erotismo...)
la Bellezza (dipinti, kimono preziosi, stampe...)
IL SOGNO (libri, DVD, CD, oggetti stravaganti...)

cultura GIAPPONESE TRADIZIONALE  /  BLOG